Den tydliga effekten

Den banbrytande teknologin i Calibreath har utvecklats och förfinats under mer än tio års tid och bygger på forskning och vetenskap från de senaste decennierna. På Vitanutrix vet vi hur bra Calibreath fungerar och för att påvisa den tydliga effekten har vi tagit hjälp av vår tids främsta analysverktyg och den välrenommerade professorn Karl E. Arfors.

Professor Karl E. Arfors, som övervakat studien, har forskat på inflammation och mikrocirkulation i både Sverige och USA under mer än 45 års tid och har bland annat 230 medicinska publiceringar. Han deltog också i forskning som leddes av professor Bengt Samuelsson, en av de tre nobelpristagarna i medicin 1982. Den tydliga effekten från Calibreath-studien beskriver professor Karl E. Arfors som ett av de mest häpnadsväckande resultaten han stött på under hela sin karriär.

”Calibreath är enligt mig ett av de bästa sätten att förbättra sin hälsa och

vitalitet– effekterna av Calibreath är enastående”.

– Professor Karl E. Arfors.

Studien

Studien inleddes med ett blodprov, ultraljudstest och mätning med medicinsk värmekamera varpå blodmassans struktur, anspänningen i muskelmassan och blodflödet analyserades. Respektive deltagare fick sedan sätta sig i ett rum med en aktiv Calibreath med uppmaning om att sitta still och andas normalt under 10 minuter. Vid periodens slut genomfördes ett nytt blodprov, nytt ultraljudstest samt ny mätning med medicinsk värmekamera som sedan analyserades och jämfördes med de första testerna. Provtagningen och analyserna övervakades av professor Karl E. Arfors.

Deltagarna

I studien ingick deltagare med varierande levnadsvanor, ålder och fysik. De tillfrågade deltagarna ställde upp på testerna frivilligt och utan ersättning. Deltagarna hade begränsad kunskap om Calibreath och dess egenskaper innan testet.

Resultatet

Efter att ha använt en verksam Calibreath under 10 minuter visade studiens deltagare ett entydigt resultat. Den korta exponeringen frigjorde erytrocyternas rouleaux-formation (ihopklumpade röda blodkroppar) och ökade det naturliga blodflödet. Via ultraljudsanalysen kunde vi också iaktta en minskad anspänning i muskulaturen och en signifikant expansion av blodkärlen hos samtliga deltagare. Med hjälp av en medicinsk värmekamera kunde vi också konstatera den ökade blodcirkulationen hos samtliga deltagare.

Nedan prover är tagna från studiens deltagare, före och efter den 10 minuter långa Calibreath-exponeringen.

Före

Före exponeringen uppvisade blodprovet tydliga rouleaux-formationer som innebär att erytrocyterna (röda blodkroppar) klumpar ihop sig likt myntrullar. När dessa formationer uppstår minskar blodcirkulationen då det blir svårare för erytrocyterna att ta sig igenom kapillärerna.

Efter

Efter exponeringen visade den nya blodanalysen upp en häpnadsväckande förändring, där rouleaux-formationerna lösts upp och erytrocyterna frigjorts. Resultatet av detta är att erytrocyterna kan röra sig friare och lättare ta sig igenom ta sig igenom kapillärerna.

Före

Före exponeringen visade muskulaturen upp en viss anspänning i den vilande muskeln. Detta är vad man brukar kalla en spänd muskel och något som tyder på att kroppen är stressad.

Efter

Efter exponeringen kunde vi tydligt se att muskelanspänningarna lättat, vilket tyder på att stressnivån och kortisolutsöndringen som styrs av det autonoma nervsystemet, minskat.

Före

Före exponeringen kunde vi utskilja att blodkärlen var något ihopdragna, vilket indikerar på en lägre blodcirkulation.

Efter

Efter exponeringen kunde vi tydligt se att blodkärlen vidgats vilket tyder på en ökad blodcirkulation.

Före

Värmeutvecklingen som uppmäts med en medicinsk värmekamera före exponeringen.

Efter

Värmeutvecklingen efter exponeringen visar hur blodcirkulationen ökat markant.